Wczytuję dane...
Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Dane / przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień oraz dostawy zamówionego towaru.

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych do fakturowania, danych do wysyłki (osobiście lub na stronie internetowej sklepu, w korespondencji z biurem handlowym) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, terminami produkcji, zasadą przyjmowana i trybem realizacji zamówień oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane oraz przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz jego dostawy. Dane udostępniamy podwykonawcom bez których realizacja zamówień nie mogłaby odbyć się w trybie ekspresowym z bezpłatną dostawą. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, prosimy o stosowną informację na adres: biuro@studiohoryzont.pl oraz wybór innej opcji realizacji zamówień (w trybie standardowym - w odrębnej - poza sklepem online cenie oraz dłuższym terminem realizacji i płatną dostawą).  

W przypadku braku zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych (dane gromadzone są na serwerze w wersji elektronicznej), prosimy nie opłacać zamówienia oraz przesłać stosowną informację na adres biuro@studiohoryzont.pl w celu usunięcia Państwa danych w Dziale Handlowym oraz Księgowości. Dane do fakturowania oraz historia zamówień zrealizowanych gromadzone będą do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetrzymywanie, do czasu prośby o ich usunięcie.

Cel i czas przechowywanie Państwa danych. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer nip. „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). 

Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych biuro @ studiohoryzont . pl   

Państwa dane osobowych mogą być przesyłane do odrębnego podmiotu w celu realizacji zamówienia: dotyczy to np. firm kurierskich, operatorom płatności, innym podmiotom, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1.2

Właścicielem i Administratorem serwisu jest firma Studio Horyzont s64.pl Maciej Zawadzki z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP 113-085-49-42 zwany dalej jako "Administrator", "Usługodawca", "Drukarnia"

1.2 W Regulaminie zawarte są:

a) warunku korzystania z serwisu

b) warunki przyjmowania zleceń

c) zasady dotyczące zarządzania kontem, danymi klienta

d) warunki reklamacji

e) zasady realizowania dostaw

f) odpowiedzialność drukarni

 

2. Warunki korzystania z serwisu

 

2.1 Korzystanie z serwisu on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz terminów realizacji produkcji 

2.2 Z usługi mogą korzystać wyłącznie osoby prawne.

2.3 Aby skutecznie złożyć zamówienie należy się zarejestrować lub zlecić rejestrację administratorowi Drukarni.

2.4 Dane wprowadzone przez Administratora lub wprowadzone samodzielnie można zmienić po zalogowaniu

2.5 Korzystanie z serwisu lub realizacja (składanie zamówień) przez Dzieł Handlowy równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich wykorzystaniem do celu realizacji zamówienia oraz jego dostawy. Tym samym, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności”

3. Zamówienia

3.1 Zamówienia mogą składać klienci posiadający konto w serwisie. Wprowadzenie danych oraz "zakup" przez stronę internetową jest równoznaczne z zamówieniem usługi.  Zamówienia można składać także przez Dział Handlowy, wymaga to jednak podania danych i założenia konta przez Administratora Drukarni. Każdy produkt ma swoją określoną specyfikację podaną w karcie produktu oraz na potwierdzeniu zamówienia - dokumencie pro-forma. Druk produktów jest pełnokolorowy jedno lub dwustronny (4+0 lub 4+4). Drukarnia dostarcza produkty drukowane w palecie CMYK, druk w palecie Pantone nie jest możliwy.

3.2 Czas realizacji zamówienia rozliczany jest od momentu skompletowania zamówienia (zaksięgowania wpłaty Zamawiającego oraz finalnej akceptacji plików).

3.3 Aby Drukarnia mogła rozpocząć proces weryfikacji plików należy:

- wgrać plik do zamówienia (lub przesłać go do Drukarni)

- dokonać płatności (przelewem na konto, przez Paypal, Przelew24, 

Zamawiający może wybrać metordy płatności: Przelew na rachunek bankowy, payU, Paypal, Płatności BLIK, karta

 płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach)

3.4 Dla przedsiębiorstw które nie korzystają z bankowości internetowej, możliwe jest wygenerowanie dokumentu pro-forma, w tym celu Zamawiający powinien podać dane :

- adres siedziby firmy

- numer NIP

- adres dostawy zamówienia

3.5 Numer rachunku bankowego Drukarni

dla przelewów krajowych:

Studio Horyzont s64.pl : 82 1050 1025 1000 0097 3136 1235

dla przelewów zagranicznych:

Studio Horyzont: INGBPLPW 82 1050 1025 1000 0097 3136 1235

3.6 Terminy realizacji zamówień

Zamówienia standardowe, realizujemy w terminach podanych na stronie internetowej - TERMINY REALIZACJI. Każdy produkt ma przypisany termin realizacji. Termin realizacji rozliczany jest od dnia skompletowania zamówienia, tzn. : poprawnej weryfikacji pliku lub akceptacji pliku, jeżeli akceptacja Zamawiającego nie jest wymagana (decyzja operatora dtp), zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Dzień akceptacji oraz księgowania jest dniem zerowym, nie jest rozliczany w terminach realizacji zamówienia. Drukarnia nie skraca, nie przyspiesza terminu realizacji, po otrzymaniu dokumentu bankowego, potwierdzającego dokonanie zlecenia przelewu. Terminy rozliczane są od potwierdzenia przez bank, księgowania środków na koncie drukarni / lub księgowania PayU / iMoje.

Różnice pomiędzy faktycznym terminem realizacji wynikającym z procesu produkcji podawanym w TERMINACH REALIZACJI a podawanym orientacyjnym terminem wysyłki w korespondencji email / rozmowie telefonicznej, (jeżeli takie występują) nie jest podstawą do składania reklamacji, na termin realizacji - wysyłki. Nie jest także podstawą do jakichkolwiek roszczeń z tytułu samodzielnego rozliczania przez Zamawiającego ilości dni roboczych pracy drukarni. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji / dostawy zamówionej pracy o 2 dzień robocze, bez podania przyczyny. Zamówienia, które nie są dostępne w serwisie internetowym i ich realizacja odbywa się poza systemem online, dostarczane są w terminach ustalanych indywidualnie (wysyłka terminowa określająca maksymalny termin wysyłki). Terminy takich zamówień, muszą być ustalone stosowną umową (dodatkową).

3.7 Drukarnia zastrzega dobór urządzeń drukujących do wielkości zamawianego nakładu. Techniki druku które oferowane są w Drukarni to offset cyfrowy do formatu B2 (HPI) - wszystkie nakłady do 500 sztuk, oraz offset (H-UV), do formatu B1 - powyżej 500 sztuk. Drukarnia zastrzega, że w przypadku różnych urządzeń drukujących, jak również w zależności od użytych podłoży druku oraz uszlachetnień (papier powlekany, papier niepowlekany, tworzywa sztuczne, lakierowanie, foliowanie) mogą wystąpić drobne różnice kolorystyczne, które nie wynikają z błędu w sztuce drukarskiej, a jedynie specyfiki techniki druku (konkretnego urządzenia drukującego). Różnice kolorystyczne mogą także wystąpić, w przypadku plików, które Zamawiający wygenerował w oprogramowaniu typu Corel, Canva, programy biurowe itp. ( które nie pochodzą z pakietu Adobe), w których nie jest możliwe poprawne ustawienie exportu pliku oraz profilu Drukarni. Różnice kolorystyczne mogą również wynikać z rodzaju użytych farb, lakierów których wymaga technika druku, a które nie są ujęte w specyfikacji produktu. W przypadku braku dostarczenia wzorca kolorystycznego przez zamawiającego (zaakceptowany proof cyfrowy wysłany na adres Drukarni), ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowaną, nie może być powodem do reklamacji. Drukarnia wykonuje proof do każdego arkusza, jednak w przypadku kolorystyki składowej z CMYK zastrzega sobie prawo do drobnych rozbieżności kolorystycznych pomiędzy wzorcem a materiałem końcowym. Drukarnia zastrzega również, ze w przypadku dodruku prac wcześniej realizowanych przez Drukarnię, nie jest możliwe uzystanie 100 % zgodności kolorystycznej (ze względów technologicznych), pomiędzy wcześniejszą realizacją oraz jej dodrukiem.

3.8 Wysyłka towaru

Drukarnia nie wysyła towaru z odroczonym terminem płatności ani za pobraniem, chyba że stanowi o tym odrębna umowa. Zamówienia dostarczane są bezpłatnie na terenie całej Polski, w myśl zasady, 1 zamówienie (1 nakład) - 1 bezpłatna dostawa. Wysyłka zrealizowanych zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dni robocze z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, dni dodatkowo wolnych od pracy - jeżeli kalendarz umożliwia taką sytuację np. dzień 2 maja pomiędzy świętem pierwszego oraz trzeciego maja, piątek po dniu Bożego Ciała, piątek po drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia, Wielki Piątek itp. Przesyłki dostarczane są przeważnie na następny dzień roboczy po zrealizowaniu i wysyłce zamówienia przez Drukarnię. Możliwe jest jednak, z przyczyn nie leżących po stronie drukarni, opóźnienie w dostawie (zastrzeżenia firm kurierskich), do 3 dni roboczych, w zależności od firmy kurierskiej, która zastrzega sobie prawo do dostawy w takim terminie. Termin dostaw zamówienia od dnia wysyłki to przeważnie 24 godziny (99 % wysyłek) do maksymalnie 72 godziny (w przypadku niesprzyjających warunków drogowych, katastrofach drogowych, błędów automatycznego oprogramowania sortowni, przypadkach losowych i innych na które Drukarnia nie ma wpływu). Wszystkie firmy zastrzegają jednak, że dostawa może trwać do 3 dni roboczych. Zamawiający oświadcza, że o tym fakcie został poinformowany i akceptuje tą sytuację. Wysyłka bezpłatna dotyczy tylko terenu Polski, opłata za wysyłkę na ternie Unii Europejskiej fakturowania jest osobno i może mieć miejsce tylko po jej opłaceniu i uzgodnieniu szczegółów dostawy z Drukarnią. Zamówienia realizowane w Drukarni, które mają być dostarczane poza Polską, z stawką zerową vat wyceniane są indywidualnie i muszą być zrealizowane przez Dział Handlowy Drukarni. W przypadku dostawy do miejsc innych niż siedziba lub adres powiązany z Zamawiającym (siedziba firmy, adres domowy) lub inny adres firmowy - innego odbiorcy wskazany przez Zamawiającego, należy podać dokładnie imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę wraz z jej numerem telefonu (dotyczy np. hotele, targi, wystawy, recepcje biur typu cooworking). Przy odbiorze, w przypadku braku pieczęci / odbioru "z samochodu - do samochodu", odbioru w punkcie / hotelu / na targach / innym wydarzeniu poza siedzibą, należy okazać dokument tożsamości lub pieczęć firmową zgodną z danymi wskazanymi przez Zamawiającego. Kierowca / kurier może odmówić pozostawienia przesyłki i zwrócić ją do drukarni, jeżeli osoba odbierająca przesyłkę nie będzie zweryfikowana dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy / aplikacją mObywatel) lub nie będzie możliwa jej identyfikacja w inny potwierdzony przez kierowcę sposób (do wzglądu).

Wysyłka realizowana jest jednorazowo, w przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i ponownego jej dostarczenia Zamawiający opłaci dodatkowo powtórną dostawę i koszty z nią związane. W przypadku niepodjęcia przesyłki i  jej zwrotu do magazynu Drukarni, Zamawiający opłaci koszt związany z jej zwrotem. W przypadku odmowy odbioru przesyłki oraz konieczności jej magazynowania w Drukarni (do czasu ponownego odbioru) Zamawiający opłaci koszt jej ponownej wysyłki oraz dodatkowy koszt za magazynowanie, w wysokości 18 zł netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.

Drukarnia zastrzega, że nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską oraz nie pośredniczy w składaniu reklamacji na termin dostawy przesyłki pomiędzy klientem końcowym a firmą kurierską. Większość przesyłek dostarczana jest następnego dnia roboczego od odbioru przesyłki przez firmę kurierską, jednak termin dostawy może wynosić do 3 dni roboczych. Jeżeli termin nie przekroczy 3 dni roboczych, reklamacje odrzucane są bez ich rozpatrywania. 

W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską lub przesyłki niekompletnej, należy sporządzić protokół szkody, który pozwoli dochodzić drukarni roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty wartości. Uwaga! W przypadku braku protokołu, sporządzonego w obecności kuriera, nie ma możliwości dochodzenia takiego odszkodowania. 

3.9 Realizacja zamówień

Zamawiający zobowiązany jest do przesłania poprawnego pliku do druku zgodnego ze specyfikacją Drukarni. Przesłanie pliku do druku, do którego Drukarnia nie ma zastrzeżeń uznaje się za zaakceptowanie pliku do jego produkcji. W przypadku kiedy pliki generowane są w studio graficznym Drukarni, Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji do druku przedstawionego pliku graficznego. Ze względu na technologię produkcji, zamówienia które są już realizowane nie mogą być wstrzymane ani anulowane. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie przygotowania materiałów do druku, składu, montaży, przygotowania projektu (przed rozpoczęciem produkcji) Zamawiający pokryje koszt prac które zostały już wykonane, bez względu na akceptację wykonanej formy graficznej.

Rezygnacja z zamówienia po wykonanych podglądach lub montażu lub projekcie graficznym lub weryfikacji plików przez Dział DTP.

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu akceptacji do druku, jednak w przypadku rezygnacji po wykonaniu podglądów pracy, sprawdzenia i weryfikacji poprawności przez dział DTP pokryje koszt obsługi zamówienia przez studio graficzne w wysokości podanej w tabeli cennika studia dtp (plus 23 % vat), za każdorazowe wykonanie pracy przypisanej do wybranego nakładu druku. Należna kwota do zwrotu zostanie odliczona od dokonanej wpłaty zgodnie z cennikiem. Zamawiający utraci wszelkie zniżki, zmiany na niższe ceny, które były zastosowane w zamówieniu ze względu na realizację druku wybranego nakładu. Koszty które zostaną rozliczone wynoszą odpowiednio do zamówienia, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie: https://studiohoryzont.pl/c/1485/pre-press-dtp-.html  

- każdorazowe, ponowne dostosowanie pliku - 60 zł / strona dla jedno lub dwu stronnych

- każdorazowe, ponowne sprawdzenie pliku katalogu - od 80 do 260 zł w przypadku katalogów

- każdorazowe, ponowne skalowanie, dodawanie spadów, korekta formatu - 60 zł / strona

- każdorazowe, ponowne sprawdzenie pliku podmienionego przez Klienta - 40 zł / plik w przypadku dwustronnych, 80 zł / plik wielostronicowy do 24 stron, 160 zł plik wielostronicowy od 28 do 40 stron, 260 zl pliki katalogów klejonych

- każdorazowa, ponowne korekta marginesów, zmiana fontów na krzywe, korekta wewnętrznych obszarów bezpiecznych, zamiana kolorystyki na CMYK - 60 zł 

- każdorazowe, ponowne generowanie poprawianie kodów QR - w EPS - 60 zł 

- każdorazowa, ponowna korekta do druku koloru białego / poddruku dla CMYK w kolorze białym / dodawanie warstwy wykroju - 60 zł / strona

Jeżeli rezygnacja dotyczy zamówienia z projektem graficznym, wysokość potrącenia z wpłaty wynosi równowartość koszt projektu graficznego wykonanego poza produkcją - 209 zł / za stronę 

- przypadki złożone rozliczane są w cenie 120 zł / godzina pracy operatora dtp.

- rezygnacja z wykonania projektu graficznego, po jego otrzymaniu - 209 zł / stronę

Zamawiający otrzyma fakturę vat, za wykonane czynności. Faktura będzie rozliczona z wpłaty dokonanej na konto zamówienia.

 

4. Reklamacje i zwroty towaru

 

4.1 Reklamacje można złożyć za pośrednictwem konta w serwisie internetowym logując się na swoje konto lub przesłać bezpośrednio na adres: biuro@studiohoryzont.pl Drukarnia przyjmuje również reklamacje w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87. Zwroty towaru przyjmowane są pod tym samym adresem Warszawa, Grzybowska 87. 

4.2 Warunku zgłaszania reklamacji:

Zgłaszając reklamację Zamawiający powinien zawsze posługiwać się danymi umożliwiającymi jego identyfikację podając nazwę firmy lub adres email i numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezbędne jest uzupełnienie informacji w opisie niezgodności. Reklamacje bez odpowiedniego opisu niezgodności nie będą mogły być rozpatrzone i zostaną odrzucone. W przypadku niezgodności ilościowej, po potwierdzeniu niezgodności ilości Drukarnia dostarcza brakującą ilość zamówionego towaru, nie zwraca jednak równowartości wynikającego z różnicy zamówionego i dostarczonego towaru. W przypadku reklamacji jakościowego, Drukarnia dostarcza wadliwy towar ponownie (po otrzymaniu zwrotu wadliwego oraz zakwalifikowaniu reklamacji jako zasadnej).

4.3 Zwroty reklamowanego towaru.

W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, każda reklamowany towar musi być zwrócony do Drukarni. 

4.4 Termin rozpatrzenia reklamacji nie jest dłuższy niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację przesyłane są w formie pisemnej na adres email Zamawiającego.

4.5 Warunki składania reklamacji na przesyłki (uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu)

4.6 Widoczne uszkodzenie / całkowita lub częściowa utrata towaru

W momencie odbioru przesyłki należy zapoznać się z jej jakością, czy opakowanie zbiorcze nie jest naruszone. Zastrzeżenia dotyczące uszkodzeń podczas transportu należy odnotować niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i sporządzić w obecności kuriera sporządzić stosowny protokół szkody. W przypadku uszkodzenia przesyłki Zamawiający lub odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia całości uszkodzonego towaru do dyspozycji Drukarni, do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku reklamacji na wady towaru lub jego utratę powstałą podczas transportu, niezbędne jest dostarczenie protokołu szkody sporządzonego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

4.7 Opóźnienia w doręczeniu przesyłki.

Odbiorca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym, w obecności kuriera, wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez Zamawiającego przesyłka zwracana jest do Drukarni na koszt Zamawiającego. Drukarnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie Zamawiający poniesie z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy lub z tytułu utraty części / całości towaru na skutek zniszczenia w trakcie transportu. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, w sytuacji awarii, nagłych zdarzeń losowych, katastrof, bez podania przyczyny.

4.8 Tolerancja dopuszczalnych parametrów w procesie produkcji.

Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące parametry tolerancji produkcji:

      a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm - w granicach spadów,
      b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja 1 mm,

      c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): 1 mm,

      d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
      e. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
      f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja  1 mm.


4.9 Kolorystyka prac

W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane w Drukarni, ze względów technologicznych Drukarnia nie gwarantuje 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów.  Reklamacje na odstępstwa kolorystyczne, które mogą wystąpić w każdej pracy, ze względu na np. rodzaj surowca, użycie uszlachetnień, rodzaj urządzenia drukującego, technikę druku, (jeżeli nie są one rażąco odbiegające od wzorca kolorystycznego proof), nie będą mogły być uwzględniane jako reklamacje zasadne. W przypadku druku, który realizujemy pierwszy raz, Drukarnia wzoruje się na wzorcu kolorystycznym typu Proof cyfrowy. Wzorzec ten jest wydrukiem, na którego podstawie dokonywana jest ocena poprawności zadruku arkuszy, nie jest to jednak cyfrowa kopia elektroniczna, w związku z tym mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy wzorcem proof a produktem końcowym. Reklamacje z tytułu różnic pomiędzy elektronicznym zapisem cyfrowym (na monitorze), ze względu na rodzaj zapisu pliku oraz kalibracji monitorów, będą rozstrzygane jako bezzasadne. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności kolorystyczne pomiędzy proofem a wydrukiem końcowym, jeżeli nie odbiegają one w sposób drastyczny od wzorca kolorystycznego proof. Dopuszcza się odstępstwa od wzorca kolorystycznego na poziomie 3-4 % każdego z kanałów CMYK, tzn, osobno dla C, M, Y, K. Reklamacje z tytułu kolorystyki prac, rozstrzygane są bez obecności Zamawiającego, na podstawie protokołu rozbieżności, opisanym przez Zamawiającego. Bez pisemnego protokołu rozbieżności kolorystycznej lub złożone na podstawie obrazu na monitorze, z pominięciem Proofa cyfrowego będą rozpatrywane jako bezzasadne. Jedynym wiarygodnym dokumentem w tego typu rozstrzygnięciami może być protokół rozbieżności oraz proof cyfrowy. W przypadku braku dostarczenia wzorca kolorystycznego przez Zamawiającego, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do złożenia reklamacji ze względu na rozbieżności kolorystyczne.

 

 

5. Pliki produkcyjne, akceptacja plików z błędami.

 

Zamawiający może zaakceptować pliki z błędami, pliki niezgodne ze specyfikacją, pliki niezgodne z wymogami produkcyjnymi. Akceptacja plików z zastrzeżeniami lub plików z błędami (niezgodnego ze specyfikacją Drukarni) i przekazanie akceptacji do druku oznacza zgodę na realizację z błędami i tym samym zamówienie takiego nie podlega reklamacji.

 

6. Rozwiązanie umowy / zamówienia

 

Po akceptacji pliku do druku lub w przypadku przesłania gotowego pliku, który jest zgodny ze specyfikacją (ze względu na indywidualne typ nadruku zaakceptowany do realizacji), Zamawiającemu nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy / zamówienia, albowiem przedmiotem umowy / zamówienia jest rzecz wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji, mająca indywidualne cechy, służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, wykonana zgodnie z indywidualnym projektem Zamawiającego lub na jego zamówienie. Zamówienie / umowę można anulować lub rozwiązać bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów tylko do momentu kiedy Drukarnia nie wykonała żadnych czynności przy realizacji zamówienia (produkcja nie została uruchomiona). 

7. Materiały do druku

7.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści powielane w materiałach Zamawiającego, przesłanych do druku.

7.2 Drukarnia nie dokonuje korekt treści / sprawdzania / weryfikacji zawartości w plikach przesłanych przez Zamawiającego. Sprawdzeniu podlegają wyłącznie, zgodność za zamówieniem:

- format pracy

- kolorystyka CMYK

- spady

- rozdzielczość (graniczna 140 dpi)

7.3 Materiały do druku powinny być przygotowane wg określonej przez Drukarnię specyfikacji. Drukarnia nie ponowi odpowiedzialności za błędy w przygotowaniu pliku lub przygotowanie do druku zgodę ze specyfikacją innej drukarni.  Specyfikacja produkcyjna znajduje się na stronie internetowej Drukarni.

8. Zakres odpowiedzialności

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

- wydruk prac błędnie przygotowanych względem ich treści

- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których Zamawiający nie zdecydował się na korekty Drukarni

- wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego, zawierające błędy

- opóźnienia w terminie realizacji / w terminie dostawy

- roszczenia z tytułu praw autorskich

9. Prawa autorskie do projektów graficznych generowanych w studio graficznym Drukarni

9.1 Zamawianie projektów graficznych do produkcji realizowanych w Drukarni może odbywać się przez stronę internetową Drukarni lub bezpośrednio przez Dział Handlowy Drukarni.

W przypadku samodzielnego zamówieniu projektu graficznego przez stronę internetową należy zamówić jednocześnie konkretny produktu / nakład druku do którego projekt graficzny będzie wykonywany. Drukarnia nie oferuje projektów graficznych bez odpowiedniego zamówienia nakładu druku do tego projektu. Drukarnia (jeżeli nie mówi o tym inna umowa) nie przekazuje Zamawiającemu plików graficznych ani praw autorskich do wykonanych prac. Dotyczy to również projektów z wykorzystaniem zdjęć z banku zdjęć lub projektów ze zdjęciami z archiwum Drukarni. Użycie w projekcie dodatkowych elementów takich jak : zdjęć / rysunków / grafik nie jest jednoznaczne z nabyciem praw autorskich (Drukarnia nie przekazuje praw do ich użycia), ich fakturowanie oznacza jedynie że takie zostały w danym projekcie użyte.

9.2 Zamawiający nie ma prawa do wykorzystania projektów graficznych we własnym zakresie, innym niż przypisanym do zamówionego nakładu druku. Dotyczy to zarówno całości jak i fragmentu drukowanego projektu. Zabronione jest wyodrębnianie fragmentu projektu lub jego składowych elementów graficznych i używanie go w celu dalszej obróbki i powielaniu na jakikolwiek nośnik reklamowy.

9.3  W przypadku otrzymania podglądu plików projektu do akceptacji, Zamawiający może jedynie potwierdzić lub odrzucić plik / zaakceptować do produkcji. Zabronione jest jego archiwizowanie w celu późniejszego przetworzenia i powielania.  Zamawiającemu nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, użyczania, przekazywania innym podmiotom, w celu dalszej obróbki lub powielania na jakimkolwiek polu eksploatacji.

9.4 Pliki graficzne wygenerowanie w studio graficznym Drukarni pozostają własnością Drukarni. W przypadku zakupu praw autorskich przez Zamawiającego, Drukarnia wystawi fakturę vat na dowód przeniesienia tych praw. Zamawiający nabędzie prawa autorskie do projektów dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za ich przeniesienie na koncie Drukarni. 

9.5 Za wykorzystanie plików generowanych w studio graficznym Drukarni przez Zamawiającego lub inne osoby / osoby prawne, Drukarnia wystawi fakturę vat za ich wykorzystanie. Koszt opłaty za wykorzystanie plików Drukarni przez Zamawiającego zostanie ustalone indywidualnie, w zależności od nakładu prac poniesionych przez Drukarnię.

10. Portfolio Drukarni

Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie przez drukarnię zdjęć gotowej produkcji lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego do druku. Zamawiający wyraża zgodę na publikację swoich zamówień w portfolio Drukarni, jako przykłady realizcji ukazującej różnorodność oraz możliwości produkcyjne Drukarni w formie drukowanej oraz prezentacji na stronie www Drukarni. Jednocześnie oświadcza, że posiada prawa na jej wyrażenie (dotyczy prezentowania grafik, haseł, tekstów, wizerunku osób w materiałach przekazanych do druku). Zamawiający oświadcza, że z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń. 

11. Zmiany w Regulaminie

Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.  W przypadku realizacji zamówień poza systemem on-line, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się  i akceptuje niniejszy Regulamin. Opłacenie zamówienia on-line lub składanego przez Dział Handlowy i opłacenie na podstawie pro-formy, oznacza akceptację Regulaminu. Zamawiający akceptuje terminy realizacji na stronie oraz oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej Drukarni.